Covid-19

22-12-2021 A partir del dia 23 de desembre es limiten les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 10 persones.

 

 

22-4-2021  A partir del dia 26 d'abril el confinament passa a ser lliure dins de Catalunya.

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS

 

 1. Es permeten les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, sempre que no es superi el nombre màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents amb un màxim de 2 bombolles

 2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes, excepte en les sortides escolars a l’aire lliure.

 3. No es consideren incloses en la prohibició de les 6 persones, les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

11-3-2021  A partir del 15 de març el confinament passa a ser lliure dins de Catalunya. Només es poden reunir un màxim de 6 persones d'un màxim de 1 bombolla.

 

4-3-2021  A partir del dia 8 de febrer i fins el 15 de març el confinament passa a ser comarcal. Només es poden reunir un màxim de 6 persones d'un màxim de 1 bombolles.

 

20-01-2021 El dia 7 de gener entra en vigor el confinament municipal, fins el 7 de febrer.

                      No es poden reunir més de 6 persones d'un màxim de 2 bombolles de convivència.

03-12-2020 El dia 7 de desembre no hi haurà canvi de fase i continuarem 15 dies més en fase 1. Poden consultar el pla d'obertura complet en l'enllaç del 20-11-2020

 

02-12-2020 Normativa per NADAL - CAP D'ANY- REIS:

El pla de Nadal de Catalunya preveu reunions de màxim deu persones (nens inclosos); encara que no s’hagi arribat a la fase 3.

Dues bombolles de convivència com a màxim. És a dir, grups de persones de dos domicilis diferents.

Cal que durant les diverses celebracions nadalenques cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim d’altres dues bombolles, sempre les mateixes.

 

 

Plà d'obertura Complert:

 

 

29-10-2020 Es decreta confinament perimetral a catalunya i els caps de setmana el confinament municipal

24-8-2020  El Govern prohibeix les trobades de més de 10 persones a tot Catalunya

Per facilitar la higienització de la casa i evitar possibles focus de propagació de la Covid-19, hem retirat tots els elements ornamentals i tèxtils no necessaris.

Com que volem mantenir-nos fora del contagi hem de recordar que:

 • Millor si les criatures es porten algun joguet seu

 • Hem de mantenir la distància de seguretat de 2 m amb la gent que no convivim

 • Recordem-nos de posar-nos la mascareta

 • Pensem a rentar-nos les mans

                                                                                       **********************************************

22-12-2021 A partir del día 23 de diciembre se limitan las reuniones y / o encuentros familiares y de carácter social, tanto en el ámbito público como privado, a un maximo de 10 personas.

4-3-2021 A partir del día 9 de abril el confinamiento pasa a ser comarcal. Sólo se pueden reunir  1 burbuja.

11-3-2021 A partir del día 15 de marzo el confinamiento pasa a ser libre dentro de Catalunya. Sólo se pueden reunir un máximo de 6 personas de un máximo de 1 burbuja.

4-3-2021 A partir del día 8 de febrero y hasta el 15 de marzo el confinamiento pasa a ser comarcal. Sólo se pueden reunir un máximo de 6 personas de un máximo de 1 burbujas.

 

13-01-2021 El día 7 de enero entra en vigor el confinamiento municipal, hasta el 7 de febrero

                      No se pueden reunir más de 6 personas de un máximo de 2 burbujas de convivencia.

 

03-12-2020 El día 7 de diciembre no habrá cambio de fase y continuaremos 15 días más en fase 1.

 

02-12-2020 Normativa para NAVIDAD - FIN DE AÑO- REYES:

El plan de Navidad de Cataluña prevé reuniones de máximo diez personas (niños incluidos); aunque no se haya llegado a la fase 3.

Dos burbujas de convivencia como máximo. Es decir, grupos de personas de dos domicilios diferentes. Es necesario que durante las diversas celebraciones navideñas cada burbuja de convivencia se relacione con un máximo de otros dos burbujas, siempre las mismas.

 

29-10-2020 Se decreta confinamiento perimetral en Cataluña y los fines de semana el confinamiento municipal

 

24-8-2020  El Gobierno prohíbe los encuentros de más de 10 personas en toda Cataluña

Para facilitar la higienización de la casa y evitar posibles focos de propagación de la Covid-19, hemos retirado todos los elementos ornamentales y textiles no necesarios.

 

Como queremos mantenernos fuera del contagio debemos recordar que:

 • Mejor si las criaturas se traen algún juguete suyo

 • Debemos mantener la distancia de seguridad de 2 m con la gente que no convivimos

 • Acordémonos de ponernos la mascarilla

 • Pensemos a lavarnos las manos